Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foderautomater til fasaner og agerhøns.

DuckTube til Ænder.


FoderTønden

Blog

Blog

Fodring og udsætning af ænder.

Posted on January 17, 2021 at 11:10 AM

Udsætning og fodring af ænder.

Udsætning og fodring af ænder er ofte genstand for kritik, fordi der sker en tilførsel af næringsstoffer til søen. Desværre ses det også, at

udsætningsmetoderne ikke sikrer, at de udsatte ænder får en naturlig adfærd.

Begge dele kan der dog rettes op på ved den rette udsætning og fodring.


NATUR/VILDTPLEJE:

Mange søer er alene blevet etableret,

fordi der har været et ønske om bedre jagtmuligheder på vandfugle. En af måderne at sikre gode jagtmuligheder i søer er at udsætte ænder.

Udsætning af ænder er forholdsvis enkelt sammenlignet med udsætning af fasaner og agerhøns. Ællingerne er meget robuste og kan hurtigt

klare sig selv.


Udsætningsstedet:

Det ideelle udsætningssted for ænder er en sø med fladvandede områder, flade søbredder og vegetation, der giver dækning. Størrelsen er ikke

afgørende, men lovgivningen sætter en øvre grænse for udsætning på maks. én ælling pr. 150 m² eller én voksen and pr. 300 m² åben, ubevokset

vandflade.

I tilknytning til søen skal der være dækning i form af rørskov, pileskov eller lignende, som kan yde god dækning. Endelig vil en eller flere øer være

gode, så ællingerne kan søge dækning for eksempelvis ræv.


Alder på ællinger:

Ællingerne skal sættes ud, når de er to-tre uger gamle. Jo tidligere de bliver sat ud, des vildere bliver de, og det ønsker vi. Samtidig knyttes de

stærkere til udsætningsstedet, hvilket sidenhen byder på den optimale jagt.


Tidspunkt:

Ællingerne skal sættes ud senest en måned, inden jagten går ind. Med den nuværende lovgivning betyder det inden 1. august, og rent faktisk sættes

de fleste ællinger ud i maj og juni. Vejret skal helst være godt – tørt og gerne solskin.

En periode med godt vejr er værd at vente på. Det kan anbefales at sætte ællingerne ud tidligt om morgenen, så de har mange lyse timer til at vænne

sig til deres nye levested.


Fodring:

Fodring af udsætte ællinger skal ske uset, så ænderne ikke vænner sig til mennesker. Der fodres med kraftfoder i starten, hvor ællingerne behøver

mange næringsstoffer. Byg er den bedste kornsort at fodre ællinger med, fordi det indeholder mere protein end eksempelvis hvede.

Fodringen skal ske på jorden ved søen eller via en foderautomat i umiddelbar nærhed af udsætningsstedet. Ællingerne må endelig ikke mangle foder.

Så er der risiko for, at de forlader søen.

Der skal med jævne mellemrum lægges kråseflint ud. Det gøres ved at smide en skovlfuld grus eller sand på jorden ved siden af foderpladsen.


Fodring med mindst mulig forurening:

Ænder er forholdsvis nemme at fodre. Fodring til trækjagt skal helst ske dagligt, så ænderne æder foderet helt op, inden de får nyt. Ved udsætning er

det en god idé at fodre med lange mellemrum (en gang om ugen) og h.elst uset. Så får ænderne en mere naturlig adfærd i form af skyhed over

for mennesker.

Byg, hvede, havre og raps er velegnet foder til vildænder.

Specifikt til krikænder kan raps, knækkede kerner, havre og græsfrø fra eksempelvis rød svingel anbefales. Græsfrø flyder oven på vandet og er

derfor særligt velegnede til vildænder, især pibeænder og krikænder.

Ællinger på to til tre uger skal have kraftfoder, som i de efterfølgende to til fire uger suppleres med byg eller hvede.

Dette supplement udgør derefter foderet.

Ingen lovgivning forbyder udsætning eller fodring

Der er ikke lovgivning, som direkte forbyder fodring og udsætning af ænder i nyetablerede søer, men fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø. Men nogle kommuner har den praksis, at de opsætter betingelser om, at der ikke må udsættes eller fodres ænder i eller i

nærheden af søen.

Mange ænder tilfører søen unaturligt meget næringsstof, som kan resultere i dårlig vandkvalitet. Det er især det kvælstof og fosfor, som ænderne

afleverer i form af gødning, der påvirker vandkvaliteten. Dermed påvirker ænderne søens øvrige dyre- og planteliv, fordi søer med dårlig vandkvalitet

forhindrer mange arter i at leve i søen.

Når en sø er etableret, bliver den efter kort tid omfattet af Lov om naturbeskyttelse. Derfor vil pleje af søen afhænge af den tilladelse, der blev givet

ved etableringen. Skal søen plejes ud over, hvad der kan betegnes som almindelige pleje, kræver det dispensation – også selv om det ikke ændrer

ved naturtilstanden.


Omfang af udsætning:

Ifølge en undersøgelse fra DCE (daværende DMU) sættes der cirka 400.000 gråænder ud med jagt som formål i Danmark. Udsætningerne sker over

hele landet, men med en hovedvægt på øerne og i Øst- og Midtjylland. I beskedne 1-2 procent af landets 116.000 søer bliver der sat gråænder ud.

Hovedparten af udsætningerne sker i søer på 1-10 hektar, og på landsplan sættes der ænder ud i 25-40 procent af søer med denne størrelse.

Gennemsnitligt sættes der 300 ællinger ud pr. sø. Syv procent af udsætningerne er på 1.000 ællinger eller flere.

25 procent af udsætningerne er på færre end 50 ællinger.

Formålet med undersøgelsen var først og fremmest at belyse, om udsætning af gråænder påvirker søernes indhold af næringsstoffer. Der blev

udelukkende målt på fosfor, da det anses for at være det næringsstof, der volder flest problemer for vandkvaliteten i form af algevækst.

For at vurdere behovet for at begrænse påvirkningen blev koncentrationerne af fosfor i 143 søer – 68 med og 75 uden udsætning – målt i 2007.

Derudover blev der indhentet oplysninger om leverancer af i alt ca. 120.000 gråænder til udsætning fra tre større opdræt.

Fosforkoncentrationerne var klart højere (0,52 mg TP/l) i søer med udsætning end i søer uden (0,30 mg TP/l). Der kunne dog ikke påvises nogen

sammenhæng mellem koncentration og udsætningstæthed. Årsagen er en stor variation i

koncentrationerne af fosfor, stammende fra både andre fosforkilder og tidligere tilførsler, der er ophobet i søernes bundlag. Disse resultater giver

derfor ikke nogen mulighed for en generel vurdering af 150 kvadratmeter-reglens effekt.

Konklusionen påpeger derimod behov for at nuancere den gældende regel, som tillader udsætning i alle ferske vande. Sagen er nemlig den, at visse

næringsfattige søtyper er særligt sårbare for tilførsel af næringsstoffer, og i andre søer forekommer for eksempel sjældne eller rødlistede

dyre- og plantearter. Udsætning af ænder i denne typer søer vil – uanset tætheden – medføre en risiko for biologisk uhensigtsmæssige påvirkninger.

Udsættes der ænder i søer, som ikke har til- eller afgang, er udvaskningen begrænset. Det samme gælder den miljømæssige påvirkning af andet end

netop den del af søbredden, hvor ænderne sættes ud. Næppe målbar påvirkning af vandkvalitet Fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø.

Men af førnævnte undersøgelse fra DCE fremgår det, at påvirkningen ved udsætning af ænder er langt mindre end hidtil antaget, og at der ikke

umiddelbart kan påvises et reelt problem.

Det skal især ses i lyset af de restriktioner, der er indført for udsætning af ænder i søer. De sætter nemlig en grænse, afhængig af vandarealet, for,

hvor mange ænder der må sættes ud i en given sø. igennem tiden har udsætningen af ænder været genstand for kritik, fordi det blev anset for at

forurene vandmiljøet med næringsstoffer. Det har det ganske givet også gjort nogle steder, og det vil fortsat ske, hvis ikke udsætningen sker med

omtanke.

Undersøgelsens resultater og konklusioner er dog ikke entydige. Der kan spores en effekt af udsætning, men i nogle søer har man ikke kunnet

konstatere stigninger, som kan tillægges udsætning. Således viste undersøgelsen sæsonvariationer i næringsstofindholdet, som tilskrives den

frigørelse af fosfor, der er til stede i alle søers bundlag. Den målte forskel af fosforkoncentrationer i søer med og uden udsætning kan formentlig

primært tillægges tidligere udsætning af ænder, som har resulteret i fosforoplagring. Dermed bliver det sandsynligt, at udsætningens betydning

for mængden af næringsstof i forsøgsåret (2007) næppe er målbar. Det understøtter, at den gældende regel om maksimalt én ælling pr. 150

kvadratmeter er tilstrækkelig set ud fra en vurdering af næringsstoffer.


Flyvetræning:

Inden ænderne jages, skal man sikre sig, at de kan flyve. Hvis de ikke selv har vildtadfærd, skal de flyvetrænes, så man er sikker på, de kan flyve

tilfredsstillende. Normalt vil ællingerne være udvoksede og jagtbare, når de er 12-13 uger. Der kan dog være forskel på, hvor hurtigt ænder udvikler

sig: Er de udsat i en klar sø med god vandkvalitet, går det stærkere, end hvis de er udsat i en sur mosesø.

Inden flyvetræningen skal ænderne være sultne. Umiddelbart efter skal de til gengæld fodres godt.

Selve flyvetræningen foregår ved at presse ænderne forsigtigt op i den ene ende af søen. Det gøres ved at gå langs søkanten. Ænderne bliver

opmærksomme, lidt nervøse og svømmer op i søens ene ende, hvor de samles. Så springer man frem som trold af en æske, råber og klapper i

hænderne. Nu skal de helst flyve ud af hullet og flyve lidt rundt i cirkler for derefter at vende tilbage til søen. Hvis de ikke flyver, skal fodermængden

reduceres et par dage, og man kan så prøve igen.

Forudsætningen for, at udsætning af ænder resulterer i gode jagtoplevelser, er, at ænderne har en naturlig adfærd, når de skal jages. Kun derved

sikrer vi bevaring af andeudsætning som en del af dansk jagtkultur.

Knæk og bræk!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2870 Comments

Reply Alanhob
10:49 AM on October 3, 2022 
generic viagra medication cialis online without prescription sildenafil tablet brand name
Reply supreme clothing
12:42 AM on October 3, 2022 
I happen to be commenting to let you know of the amazing discovery my friend's princess encountered reading through the blog. She came to understand lots of things, which included what it is like to have an ideal helping mood to have folks without problems grasp specified impossible issues. You actually did more than our own desires. Thanks for showing these good, dependable, informative and as well as easy tips on that topic to Janet.
supreme clothing http://www.supremeoutlet.us.com
Reply hermes birkin
12:42 AM on October 3, 2022 
I not to mention my friends ended up looking at the nice techniques located on your web site and then I got an awful suspicion I had not thanked the web site owner for them. These guys became passionate to see them and have surely been using them. Thanks for really being indeed accommodating and for selecting some incredible tips millions of individuals are really eager to be aware of. My honest apologies for not saying thanks to you sooner.
hermes birkin http://www.hermesbirkins.com
Reply hermes
12:42 AM on October 3, 2022 
A lot of thanks for all your valuable labor on this site. My daughter take interest in doing internet research and it is simple to grasp why. My partner and i learn all of the dynamic method you convey invaluable thoughts through your web blog and as well as attract response from others on this concern so our own girl is without a doubt discovering so much. Take advantage of the rest of the year. You're the one carrying out a fabulous job.
hermes http://www.hermesonlineshop.com
Reply off white
12:42 AM on October 3, 2022 
I truly wanted to compose a quick comment so as to appreciate you for the awesome pointers you are showing on this website. My time-consuming internet lookup has at the end been paid with professional facts and techniques to share with my family. I would state that that many of us visitors actually are undoubtedly blessed to be in a fine site with very many outstanding people with valuable suggestions. I feel truly privileged to have seen your website and look forward to many more fun times reading here. Thank you once again for all the details.
off white http://www.off--whiteoutlet.com
Reply goyard bags
12:42 AM on October 3, 2022 
Thanks so much for giving everyone an extremely terrific chance to read in detail from here. It's always so terrific and also stuffed with a good time for me and my office acquaintances to search your blog the equivalent of 3 times every week to read the latest issues you will have. And indeed, I'm also at all times happy with all the great opinions served by you. Selected 2 facts on this page are easily the very best we've ever had.
goyard bags http://www.goyardshandbag.us
Reply yeezy
12:42 AM on October 3, 2022 
I simply wanted to appreciate you again. I am not sure what I could possibly have made to happen without these basics shared by you on that area of interest. It had become an absolute fearsome crisis in my position, but spending time with your expert manner you treated it forced me to jump with gladness. I am grateful for this service and then wish you recognize what a powerful job you were getting into educating many people via your web page. I am sure you've never encountered any of us.
yeezy http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply supreme clothing
12:42 AM on October 3, 2022 
Thank you so much for providing individuals with such a splendid opportunity to read from this site. It really is so enjoyable and also full of fun for me personally and my office co-workers to search your blog minimum 3 times per week to learn the new issues you have. And indeed, I'm also always contented with the beautiful advice you serve. Some two facts in this post are really the best we've ever had.
supreme clothing http://www.supremes-clothing.com
Reply goyard
12:42 AM on October 3, 2022 
My husband and i ended up being now more than happy Chris managed to round up his survey from your precious recommendations he came across while using the web pages. It's not at all simplistic just to find yourself giving out things some others could have been making money from. And we all consider we've got the writer to give thanks to for that. All of the illustrations you've made, the easy website navigation, the friendships you can help to instill - it is many fabulous, and it is aiding our son in addition to our family recognize that that subject matter is satisfying, and that's unbelievably fundamental. Thank you for all the pieces!
goyard http://www.goyardshandbag.com
Reply curry 8
12:42 AM on October 3, 2022 
My wife and i got excited that Raymond managed to finish up his reports from your ideas he made while using the blog. It is now and again perplexing to simply find yourself giving freely points most people could have been selling. And we all discover we have got the website owner to give thanks to for that. Most of the explanations you have made, the straightforward website menu, the relationships you can assist to engender - it is everything remarkable, and it's letting our son in addition to our family know that this content is enjoyable, which is certainly particularly serious. Thank you for the whole thing!
curry 8 http://www.curry-8.us
Reply yeezy
12:41 AM on October 3, 2022 
Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily remarkable chance to read critical reviews from this blog. It is often very great plus jam-packed with fun for me personally and my office peers to visit your web site not less than three times a week to study the new guides you have got. And indeed, I am at all times fascinated concerning the excellent opinions you give. Selected 1 tips on this page are clearly the very best I have had.
yeezy http://www.yeezy350boost.us.com
Reply curry 7
7:14 PM on October 2, 2022 
I just wanted to post a simple message in order to say thanks to you for those superb tips and tricks you are writing here. My particularly long internet look up has at the end been recognized with high-quality tips to go over with my guests. I 'd believe that most of us visitors are undeniably blessed to be in a good place with so many awesome people with good things. I feel rather privileged to have used your weblog and look forward to some more fun minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.
curry 7 http://www.curry-7.com
Reply jordan 13
7:14 PM on October 2, 2022 
I enjoy you because of every one of your hard work on this web page. Ellie take interest in carrying out research and it is simple to grasp why. A lot of people hear all regarding the lively medium you offer reliable guides by means of your web blog and in addition cause contribution from visitors on that concept while our child has always been understanding a great deal. Enjoy the rest of the new year. You have been performing a splendid job.
jordan 13 http://www.jordan13.us.com
Reply jordan 1
7:14 PM on October 2, 2022 
I am only writing to make you be aware of of the impressive discovery my cousin's princess enjoyed visiting your web site. She learned plenty of things, which include what it is like to have a wonderful coaching heart to make the rest smoothly have an understanding of chosen impossible subject matter. You undoubtedly surpassed visitors' desires. Thank you for distributing those insightful, trusted, educational and unique thoughts on the topic to Lizeth.
jordan 1 http://www.jordan1shoes.us
Reply moncler outlet
7:14 PM on October 2, 2022 
I as well as my buddies came analyzing the nice things found on your web blog while suddenly developed a terrible feeling I never expressed respect to the website owner for those tips. These guys happened to be consequently excited to learn them and already have absolutely been taking pleasure in them. Thanks for truly being very accommodating as well as for opting for such good topics millions of individuals are really desperate to learn about. My honest apologies for not expressing appreciation to sooner.
moncler outlet http://www.monclercoat.us.com
Reply golden goose sneakers
7:14 PM on October 2, 2022 
I as well as my buddies ended up studying the good procedures on the blog while suddenly I got a terrible suspicion I never expressed respect to the site owner for them. The women were as a consequence stimulated to study all of them and now have simply been taking advantage of those things. Appreciate your actually being indeed helpful and for making a decision on variety of remarkable areas most people are really desirous to be informed on. Our honest apologies for not saying thanks to you earlier.
golden goose sneakers http://www.goldengoosesneakers.us.com
Reply kyrie 6
7:14 PM on October 2, 2022 
Thanks so much for providing individuals with a very breathtaking chance to read from this website. It can be so nice plus packed with amusement for me personally and my office peers to search your web site more than three times every week to find out the new guidance you have. Of course, I'm just always fascinated for the tremendous points you serve. Selected 4 ideas in this article are ultimately the most effective I've had.
kyrie 6 http://www.kyrie-6.com
Reply bape
7:13 PM on October 2, 2022 
Thank you for your own labor on this web page. My mum take interest in going through investigation and it's easy to see why. We notice all relating to the dynamic manner you make both useful and interesting information on your website and as well as improve contribution from the others on that idea so our own daughter is really learning so much. Enjoy the remaining portion of the new year. Your performing a wonderful job.
bape http://www.bapesonline.com
Reply kyrie 5 shoes
7:13 PM on October 2, 2022 
I have to convey my respect for your kind-heartedness giving support to those people who should have assistance with in this topic. Your very own commitment to getting the message throughout came to be surprisingly invaluable and have continually allowed workers like me to realize their targets. Your entire warm and friendly tips and hints entails a lot a person like me and somewhat more to my colleagues. Many thanks; from everyone of us.
kyrie 5 shoes http://www.kyrie5.org
Reply kd13
7:13 PM on October 2, 2022 
Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally brilliant chance to read articles and blog posts from here. It can be so kind and stuffed with amusement for me personally and my office fellow workers to visit your site particularly 3 times in one week to read the newest guidance you will have. Of course, I'm also actually pleased with your superb hints you serve. Some two areas on this page are without a doubt the most impressive we have had.
kd13 http://www.kd13shoes.us